Κατάλογοι & Φυλλάδια

FEIN MultiMaster

FEIN MultiMaster

Σε αυτό το σύστημα κρύβονται περισσότερα από 40 χρόνια πείρας. Πριν από 40 χρόνια, η FEIN παρουσίασε στην αγορά το πρώτο παλμικό ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτή η πείρα πολλών δεκαετιών κρύβεται στο FEIN MultiMaster και μετατρέπει αυτό το σύστημα γενικής χρήσης για ανακαί- νιση σε ένα μοναδικό εργαλείο ως προς την ποικιλία εφαρμογών και την απόδοση.

Παραγγελία καταλόγου

Γρήγορα στις σχετικές οδηγίες χρήσης